Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Κάλεσμα για τo Local Act

LOCAL ACT
Δεκαπενθήμερη συναυλιακή δράση του Κοινωνικού Πολιτιστικού Κέντρου Βύρωνα 

 
Μια από τις κατευθύνσεις των κοινωνικών κέντρων είναι η ανασύσταση του κοινωνικού ιστού σε μια ποιοτικά ανώτερη βάση. Έτσι, τα κοινωνικά κέντρα λειτουργούν ως "εργαστήρια", όπου, εκτός των άλλων, δοκιμάζονται και άλλου τύπου σχέσεις - αντιπαραθετικές προς την κυρίαρχη αντίληψη - που αμφισβητούν την κυριαρχία του εμπορευματικού πλαισίου, αντιπαλεύουν τη λογική της ανάθεσης και, γενικότερα, δοκιμάζουν στοιχεία από τη μελλοντική κοινωνία που οραματιζόμαστε. Το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα (ΚΠΚΒ) έχει κατακτήσει ένα σημαντικό επίπεδο ωριμότητας, οργάνωσης αλλά και αναγνώρισης και μπορεί να παίξει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον διαρκή αγώνα για την κοινωνική χειραφέτηση των κατοίκων της περιοχής στις συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Ένα τμήμα της παρέμβασης στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας επιδιώκεται να γίνει μέσω σχεδιασμένων και προγραμματισμένων πολιτιστικών δράσεων.

Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί το ΚΠΚΒ με την τοπική μουσική παραγωγή και κυρίως με την ανεξάρτητη. Ως ανεξάρτητη θα θεωρήσουμε τη μουσική παραγωγή από τα κάτω, που δεν πραγματώνεται με κυρίαρχους τους όρους της εμπορευματοποίησης, δεν επικοινωνείται μέσα από τους κυρίαρχους διαύλους διαμεσολάβησης και παράγεται, κυρίως, από κοινωνικά ενεργούς ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, η τοπική μουσική παραγωγή, παρόλο τον πλούτο της, δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό ρόλο της. Δεν έχει αποκτήσει συλλογικά χαρακτηριστικά ούτε συνείδηση "σκηνής". Σε αυτό, εκτός από το γενικό πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων σε σχέση με την καλλιτεχνική εργασία (όπου όλο και περισσότερο οι μουσικοί δυσκολεύονται να ζήσουν από της εργασία τους) και την "οικονομική κρίση" που πνίγει κάθε εναλλακτικό ρεύμα, έρχεται να προστεθεί και η αδιαφορία από τη δημοτική εξουσία καθώς και η ανυπαρξία αντικειμενικών όρων (χώρων και υποδομών) στην περιοχή για να παρουσιαστούν οι δουλειές τους.

Επιδίωξη της LOCAL ACT είναι η σύνδεση του Κοινωνικού Πολιτιστικού Κέντρου με την τοπική, ανεξάρτητη, κυρίως, μουσική παραγωγή μέσω της στήριξης των ποιοτικών προτάσεων που ενδεχομένως να δυσκολεύονται να βρουν τρόπους απεύθυνσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος τόσο της σύνδεσης της τέχνης με τους κοινωνικούς αγώνες όσο και της συλλογικοποίησης της καλλιτεχνικής δράσης.

Στα πλαίσια της LOCAL ACT, τα live θα γίνονται κάθε δεύτερη Κυριακή στη "Λαμπηδόνα", όπου θα παρουσιάζεται κυρίως η δουλειά σημαντικών σχημάτων/ συγκροτημάτων /καλλιτεχνών που σχετίζονται με την περιοχή (ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στο Βύρωνα ή στις γύρω περιοχές).

Είναι γνωστό ότι το ΚΠΚΒ δεν χρηματοδοτείται από κανένα φορέα, είναι ενάντια στο θεσμό της χορηγίας και στις εκδηλώσεις του δεν υπάρχει εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, η υλοποίηση της δράσης απαιτεί σημαντική υλικοτεχνική υποδομή, που ξεπερνάει την ήδη διαθέσιμη της "Λαμπηδόνας". Η χρηματοδοτική κάλυψη για την αγορά εξοπλισμού θα προέλθει από εθελοντική οικονομική ενίσχυση.

Καλούμε τα μουσικά σχήματα της περιοχής, ανεξαρτήτως μουσικού είδους, να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια.
Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια.


Για συμμετοχές: byron.local.act@gmail.com
Λαμπηδόνα 
Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου