Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Θέσεις του Κ.Π.Κ.Β για την διαχείριση των απορριμμάτων

Αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων:
Πηγή κέρδους για τον ιδιώτη ή συμβολή σε μια αξιοβίωτη καθημερινότητα;

Η εξάντληση των ενεργειακών και υλικών πόρων, η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων και η κλιματική αλλαγή, θέτουν σε αμφισβήτηση την ίδια τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους. Το “πρόβλημα των σκουπιδιών” (όπως και αυτού της κλιματικής αλλαγής) δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με τεχνικά μέσα, αλλά βρίσκεται στην καρδιά του δόγματος του καπιταλισμού της συνεχούς ανάπτυξης, που καταστρέφει την γη, το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο.

Στην φύση δεν υπάρχει η έννοια του σκουπιδιού. Οι εκροές από το ένα σύστημα γίνονται εισροές για ένα άλλο σε μία αέναη κυκλική κίνηση της ύλης και της ενέργειας. Η ροή αυτή είναι το αποτέλεσμα, αλλά και το αίτιο της ύπαρξης της ζωής δημιουργώντας μέσα από εκατομμύρια χρόνια τις συνθήκες για την εμφάνιση περίπλοκων και εξελιγμένων έμβιων όντων όπως o άνθρωπος.

Ο σύγχρονος άνθρωπος στο κυρίαρχο κοινωνικό/οικονομικό σύστημα, θέτοντας τον εαυτό του υπεράνω και εκτός αυτής της διαδικασίας υπονομεύει την ίδια του την επιβίωση. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων πάλι στον περιβάλλον μέσω χωματερών, χωρίς την ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και οικονομική επαναξιοπoίηση των συγκεκριμένων υλικών και πρώτων υλών συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα. Μια τέτοια πρακτική σημαίνει την αέναη ανάγκη της ανθρωπότητας να καταβροχθίζει και να εξορύσσει με συνεχείς ρυθμούς τους πεπερασμένους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της γης, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι πρώτες ύλες για την καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ενεργειακή, υλική και οικονομική αυτάρκεια των τοπικών κοινοτήτων, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να σχεδιαστεί η μετάβαση σε έναν βιώσιμο πολιτισμό.

Η κοινή μας αντίληψη ως Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, είναι πως τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι κοινά παραγόμενα προϊόντα που παράγει καθένας/μια από μας. Η κοινωνία έχει δικαίωμα στο μοντέλο και στον έλεγχο της διαχείρισής τους, διότι ο τρόπος με τον οποία μια κοινωνία δημιουργεί απορρίμματα, ο τρόπος με τον οποίο τα μαζεύει και τα διαχειρίζεται, αφορά άμεσα την ζωή των παρόντων και των μελλοντικών γενεών, όπως και την επιβίωση ή όχι του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια τα απορρίμματα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα το οποίο παράγει κέρδος μέσω της διαχείρισής του, για τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Με αποτέλεσμα την προσπάθεια εκ μέρους κυβερνήσεων, Περιφερειών, Δήμων και φυσικά μεγάλων επιχειρήσεων, για ιδιωτικοποίηση αυτής της, τόσο κρίσιμης για τις ζωές όλων μας, δημόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα, το υπάρχον μοντέλο αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων έχει φτάσει στα όρια του: Η χωματερή της Φυλής έχει κορεστεί εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί πηγή θανάτου για τους εκεί κατοίκους και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι κάτοικοι αγωνίζονται για να κλείσει, ενώ οι διάφορες κυβερνήσεις σφυρίζουν αδιάφορα.

H θέση μας για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, συμπυκνώνεται στα εξής:

1. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων δημόσιου χαρακτήρα, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, κοινωνικό έλεγχο προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά, όπως και του περιβάλλοντος και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Συνεπώς, είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, είμαστε αντίθετοι με την ύπαρξη και λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) και κάθε μορφής ιδιωτικής παρέμβασης στην διαδικασία αποκομιδή/διαχείριση απορριμμάτων.

2. Θεωρούμε απαραίτητη και αναγκαία τόσο την εφαρμογή της αποκέντρωσης στην διαχείριση των απορριμμάτων, όσο και την σύνδεση αυτών των αποκεντρωμένων δομών, με έναν δημόσιο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος θα έχει την συνολική εποπτεία των επιμέρους δομών. Στην κατεύθυνση αυτή, προκρίνουμε την εκπόνηση τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων από τους Δήμους, τα οποία να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, σταθερές εργασιακές σχέσεις (και όχι ελαστικές οποιασδήποτε μορφής) και χωροθετήσεις που δεν θα καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Τα σχέδια αυτά να υλοποιούνται ανά Δήμο.

3. Ο μπλε κάδος (δλδ το σύστημα με τον ένα κάδο για όλα τα ανακυκλώσιμα που εφαρμόζεται ευρέως σε Δήμους της Αττικής) έχει αποτύχει ως λογική και σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Προκρίνουμε ως τη μόνη σωστή και αποτελεσματική διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων, την διαλογή στην πηγή (4-5 κάδοι, ξεχωριστά το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτί κλπ). Το σύστημα αυτό ήδη εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα από το 2008 με πρωτοβουλία του σωματείου των εργαζόμενων και πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή των κατοίκων της γειτονιάς μας. Υποστηρίζουμε τον άμεσο πολλαπλασιασμό των σημείων ανακύκλωσης που βρίσκονται στις γειτονιές του Βύρωνα, με στόχο προοπτικά, να εφοδιαστεί κάθε πολυκατοικία και μονοκατοικία με το σύστημα των 4 κάδων.

4. Ο δήμος Βύρωνα να εισπράξει αναδρομικά το τέλος ανακύκλωσης που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση που υλοποίησε από το 2008 έως και σήμερα και το οποίο παράνομα το εισέπραξε και συνεχίζει να το εισπράττει και να μην το αποδίδει, η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης/Ανακύκλωσης.

5. Ο ΧΥΤΑ Φυλής πρέπει να κλείσει άμεσα. Αρνούμαστε την ύπαρξη και λειτουργία εργοστασίων καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων.

6. Άμεσα να ξεκινήσει η ανακύκλωση οργανική (κομποστοποίηση).

7. Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα δεν πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε αναγκαία η ύπαρξη ειδικής μέριμνας για την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση από δημόσιο φορέα, με τις κατάλληλες και αναγκαίες επιστημονικά διαδικασίες.

Για όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των κατοίκων. Για να μειώσουμε τα σκουπίδια, να επαναχρησιμοποιήσουμε τα υλικά, να ανακυκλώσουμε όλα τα ρεύματα των απορριμμάτων, να κομποστοποιήσουμε τα ζυμώσιμα, να αξιοποιήσουμε την ενέργεια, και να διαχειριστούμε τα ελάχιστα σύμμεικτα. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε λαϊκές συνελεύσεις για να αναπτυχθεί ο διάλογος, η συμμετοχή και έλεγχο από τους ίδιους τους κατοίκους, στις αποφάσεις των Δήμων και της Περιφέρειας.

Δεκέμβριος 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση για τον Κύκλο Ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Ενημερώνουμε ότι ο Κύκλος ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας θα συνεχιστεί μετά την περίοδο των γιορτών και πιο συγκεκριμένα στις 13 Ιανουαρίου και προσκεκλημένο ομιλητή τον Μίλτο Θεοδοσίου (συγγραφές - μεταφραστής) με θέμα.

''Νεωτερική αυτονομία και ευθύνη του υποκειμένου στο έργο του ΜακΝτάουελ''

Επιπλέον επισυνάπτουμε τις σημειώσεις απο το τελευταίο μάθημα της χρονίας («Ντεκάρτ, Σπινόζα: Ορθολογισμός και το ζήτημα των προκαταλήψεων» με την Βάνα Γρηγοροπούλου ) που μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Στήριξη στο αγώνα των εργαζομένων στα πεντάμηνα

Το Κ.Π.Κ.Β δηλώνει την στήριξη, την αμέριστη συμπαράσταση καθώς και την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων στα πεντάμηνα που μόλις εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε. 

Συντονιστικό Αγώνα Εργαζομένων στα «πεντάμηνα»και συμβασιούχων Αττικής
Από την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ στο Υπουργείο Εργασίας 16/12/2015

Κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα του δρόμου, στην καρδιά του Κέντρου της Αθήνας, στην κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιήθηκε η νέα συνέλευση του συντονιστικού εργαζομένων – απολυμένων – προσωρινά απασχολούμενων στην κοινωφελή εργασία, σωματείων εργαζομένων στους ΟΤΑ και της συλλογικότητας ΑΤΤΑCK κατά της ανεργίας και της επισφάλειας.

Ήδη από χθες 15/12/2015 έχουν στηθεί σκηνές και εργαζόμενοι διαμένουν έξω από το Υπουργείο Εργασίας μέχρι την οριστική λύση για την παραμονή τους στην εργασία. Στη συνέλευση ενημερωθήκαμε για τη κατάληψη στο Δημαρχείο Καλλιθέας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία, και μόλις πριν από λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέου Ηρακλείου μετά από απαίτηση των πενταμηνιτών πάρθηκε απόφαση για κλείσιμο του Δήμου την Παρασκευή 18/12/2015.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραμονή μας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με στήριξη των Δήμων της πρωτεύουσας μέχρι να δοθεί τέλος στο εμπαιγμό και στην κοροϊδία της κυβέρνησης.

Για την Πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη του αγώνα μας προτάθηκε το συμβολικό στήσιμο άδειων σκηνών έξω από τα Δημαρχεία, τα γκαράζ, τους τοπικούς ΟΑΕΔ και οπουδήποτε αλλού. Η κίνηση αυτή με τον ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα για την υποστήριξη των συναδέλφων που στα μέσα του Δεκέμβρη διαμένουν σε αντίσκηνα αφήνοντας τις οικογένειες τους για τον συνολικό αγώνα του κινήματος των 5μηνιτών είναι απαραίτητη. Οι σκηνές θα φωτογραφίζονται, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο συντονιστικό και θα αναρτώνται τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο τοίχο αλληλεγγύης που θα στηθεί από αύριο δίπλα στις σκηνές μας.

Καλούμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, όλους τους εργαζομένους ή μη και ολόκληρη την κοινωνία να σταθεί δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, δείχνοντας την έμπρακτη συμπαράσταση για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας για μόνιμή και σταθερή δουλειά για όλους.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 • Παραμονή στην δουλειά. Δουλειά και όχι δουλεία! Σταθερή δουλειά με ίσα εργασιακά δικαιώματα και μισθούς. 
 • Απαιτούμε όλα τα προβλεπόμενα από την εργασιακή νομοθεσία! Αμοιβή με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
 • Κατάργηση κάθε μορφής ενοικιαζόμενης, προσωρινής και ελαστικής εργασίας.
 • Μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και σε όλο το δημόσιο για ποιοτικές- δωρεάν υπηρεσίες και δομές, που να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
 • Καμία ιδιωτικοποίησή άμεση η έμμεση.
Είμαστε αποφασισμένοι!!
Είμαστε πολλοί και όλοι απαραίτητοι!!

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

LOCAL ACT: Flesh of Gaia, Earth of Distrust, Lavalanche


Την Κυριακή 20 Δεκέμβρη το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα στα πλαίσια του LOCAL ACT παρουσιάζει τρία συγκροτήματα από τις σκηνές του sludge/post/progressive metal.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Flesh of Gaia
Earth of Distrust
Lavalanche


Ώρα έναρξης: 8.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη, προαιρετική οικονομική ενίσχυση.
Λαμπηδόνα, Άλσος Αγ. Τριάδας

www.facebook.com/byronlocalact
https://www.facebook.com/events/544963109000896/


Flesh of GaiaΟι Flesh of Gaia δημιουργήθηκαν το 2014. Κινούνται στο χώρο του ατμοσφαιρικού Sludge/Post Metal.

Official Facebook Page:
https://www.facebook.com/Fleshofgaia/

Earth Of Distrust 
Οι Earth Of Distrust δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2004. Ξεκίνησαν σαν hardcore μπάντα αλλά σύντομα ενσωμάτωσαν στοιχεία και από άλλες σκηνές του ακραίου ήχου, όπως doom, sludge, punk και πιο παραδοσιακές metal φόρμες. Το 2007 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo με τίτλο “I Am Sin” που πήρε πολύ καλές κριτικές από τον εγχώριο και διεθνή τύπο κάτι που συνέβη και με το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Proselytize”, που κυκλοφόρησε το 2010. Αυτή τη στιγμή οι Earth Of Distrust, έχοντας έτοιμο τον διάδοχο του “Proselytize” με τίτλο "Victimology", παρουσιάζουν το νέο album.

Facebook Official Page:
https://www.facebook.com/Earth-Of-Distrust-302882896507760/

Lavalanche
Οι Lavalanche είναι μαζί από το 2013. Μουσικά κινούνται στην progressive και post rock/metal σκηνή, ενώ οι στίχοι τους ασχολούνται κατά βάση με θέματα κοινωνικά. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο LP τους “Poverty of the stimulus”. Τα μέλη τους είναι οι Νίκος Λουκίδης (φωνή, κιθάρα), Κώστας Βασσάλος (κιθάρα), Χρήστος Κανέλλος (μπάσο) και Μιχάλης Κασβίκης (τύμπανα).

Facebook Official Page:
https://www.facebook.com/lavalancheband
Bandcamp:
https://lavalancheband.bandcamp.com/releases

Κάλεσμα στην πορεία για τους μετανάστες

Το Κ.Π.Κ.Β στηρίζει και σας καλεί να συμμετέχετε στην πορεία που καλούν διάφορες συλλογικότητες την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη στις 18:00 στην Ομόνοια.

Ακολουθεί ολόκληρο το κάλεσμα.

Στις 18 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό χώρο, από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Ειδομένη, αλλά και σε κάθε σταθμό της προσφυγικής διαδρομής μέχρι την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες.
Στις 18 Δεκέμβρη μαζικά, αποκεντρωμένα και μαχητικά συνεχίζουμε και κορυφώνουμε τη δράση μας σε πανελλαδικό επίπεδο: 


• Δεν μένουμε παρατηρητές στο δράμα της προσφυγιάς και δεν συναινούμε στις πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο με την Ελλάδα στο ρόλο του συνοριοφύλακα. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν «ρεαλισμό» που πνίγει εκατοντάδες πρόσφυγες στο Αιγαίο, υψώνει φράχτες στα σύνορα και εξαπολύει στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις ενάντια στις βάρκες των προσφύγων.


• Δεν σιωπούμε μπροστά στις αιτίες και τους υπεύθυνους για τους πολέμους και τον ξεριζωμό. Είναι η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας που με τις επεμβάσεις, τους βομβαρδισμούς, την υποδαύλιση θρησκευτικών και φυλετικών συγκρούσεων μεθοδεύουν τη διάλυση μιας σειράς χωρών της περιφέρειας και ανταγωνίζονται για τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο των περιοχών. Η βαρβαρότητα του «Ισλαμικού Κράτους» γεννήθηκε και γιγαντώθηκε με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Για τις επιθέσεις στο Παρίσι είναι εξίσου υπεύθυνες τόσο οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, όσο και ο ταξικός πόλεμος, ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία στο εσωτερικό των δυτικών χωρών. 


• Δεν επιτρέπουμε να μετατραπούν οι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες σε αποδιοπομπαίους τράγους και να παρουσιαστούν ως απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης. Παλεύουμε ενάντια στους φράχτες και το κλείσιμο των συνόρων, ενάντια στον εγκλωβισμό των προσφύγων έξω από τα σύνορα της Ευρώπης με την εξαγορά αντιδραστικών καθεστώτων όπως αυτό του Ερντογάν. 


• Η ενοχοποίηση των προσφύγων είναι το όχημα για επιβληθούν αυταρχικές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές, πολιτικές εξαίρεσης δικαιωμάτων και περιστολής των ελευθεριών όλων μας. Αντιστεκόμαστε στο «κράτος έκτακτης ανάγκης», στην νέα επίθεση στα πολιτικά δικαιώματα των λαών της Ευρώπης στο όνομα της «ασφάλειας», τη στρατιωτικοποίηση, την τρομοϋστερία, το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.

Η πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο έχει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο φράχτης στον Έβρο που η κυβέρνηση υπερασπίζεται εκτρέπει την προσφυγική διαδρομή στο επικίνδυνο και θανατηφόρο πέρασμα του ανατολικού Αιγαίου. Οι εκατοντάδες πνιγμένοι πρόσφυγες, οι άθλιες συνθήκες υποδοχής και η παντελής απουσία κρατικών δομών πρόνοιας δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τον συμπονετικό λόγο των υπουργών και να επουλωθούν από την πολύτιμη συμβολή των αλληλέγγυων που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

Η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στου ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και την αποδοχή της στις ευρωπαϊκές συμφωνίες αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο τόσο στην συνέχιση των πολεμικών τυχοδιωκτισμών, όσο και στην «αναχαίτιση» και τον εγκλωβισμό των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Με την αναβάθμιση της Frontex και την ίδρυση των Hot Spots παραχωρεί εκτεταμένη δικαιοδοσία στις υπηρεσίες της Ε.Ε. για να την ταχύρρυθμη διαλογή, κράτηση και «επαναπροώθηση» στην Τουρκία των εισερχόμενων οικονομικών και πολιτικών προσφύγων.

Η καταγραφή και «διαλογή» στα Hot Spots είναι ένας μηχανισμός αποκλεισμού και εξαίρεσης δικαιωμάτων, που βασίζεται σε αυθαίρετα, νομικά έωλα και ρατσιστικά κριτήρια. Η επίκληση της ανάγκης διαχωρισμού μεταξύ «προσφύγων» και «οικονομικών μεταναστών» είναι ψευδεπίγραφη και υποκριτική, εξυπηρετώντας τις κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Με τα Hot Spots αποκτούν τα κράτη της Ε.Ε. τη δυνατότητα να επιλέγουν τους πλέον εκμεταλλεύσιμους και «εντάξιμους» εργαζόμενους-ες και ταυτόχρονα να αποκλείουν από κάθε δικαίωμα ένα μεγάλο τμήμα της μεταναστευτικής εργασίας. Οι αποκλεισμένοι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες μετατρέπονται σε μια κατηγορία από-νομιμοποιημένων εργαζομένων, ενός φθηνού εργατικού δυναμικού «χωρίς χαρτιά», ευάλωτου στην εργασιακή εκμετάλλευση, τους εργοδοτικούς εκβιασμούς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η επιχείρηση στρατιωτικοποίησης των ελληνο-τουρκικών συνόρων συνοδεύεται με μια πολιτική συνεργασίας με το καθεστώς Ερντογάν για την συγκράτηση με κάθε μέσο της προσφυγιάς πριν καν φτάσει στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά με αντάλλαγμα τα 3 δις «οικονομικής βοήθειας», την κατάργηση της βίζα και την σιωπηρή συναίνεση στον αυταρχισμό και τις δολοφονίες κούρδων και αριστερών αγωνιστών-ριών.

Οι μόνοι που μπορούν να εμποδίσουν αυτό το νέο μακελειό που στο διάβα τους μετρά εκατομμύρια θύματα και περιπλανώμενους είναι οι λαοί και η πάλη τους. Λαός και νεολαία στέλνουμε αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό ηχηρό μήνυμα σε όλους τους λαούς. Προτάσσουμε την ταξική μας αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες και τους αγωνιστές στη Μέση Ανατολή και στη Γαλλία που παλεύουν για αξιοπρέπεια, ειρήνη και ελευθερία.

Στις 18 Δεκέμβρη συντονιζόμαστε και οργανώνουμε την αντίστασή μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 


Σε μια Ευρώπη φρούριο προς τα έξω και Κράτος Έκτακτης Ανάγκης προς τα μέσα, αντιτάσσουμε την ασφάλεια των δικαιωμάτων και την ενότητα των καταπιεσμένων, για μια κοινωνία χωρίς πολέμους, αποκλεισμούς, ρατσισμό και εκμετάλλευση."


Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Προβολή της ταινίας "Κουεμάντα"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών σας καλεί την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη στις 21:00 στην προβολή της ταινίας "Κουεμάντα" του Τζίλο Ποντερκόβο.Λίγα λόγια για την ταινία

Ο σερ Γουίλιαμ Γούκερ, ένας μυστικός πράκτορας της βρετανικής κυβέρνησης, ταξιδεύει στη μακρινή Κουεμάντα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Αποστολή του είναι να διαλύσει το μονοπώλιο του εμπορίου ζάχαρης, το οποίο ελέγχουν οι Πορτογάλοι αποικιοκράτες. Με τα λόγια και με τις υποσχέσεις του, βοηθά τους ντόπιους εργάτες να εξεγερθούν ενάντια στους Πορτογάλους. Δυο απλοί μέχρι τότε εργάτες, ο μαύρος Ντολόρες και ο μιγάς Τέντι Ζαντσέζ, θα γίνουν οι κυρίαρχες φυσιογνωμίες του τόπου. Ο Τέντι ανακηρύσσεται πρόεδρος της νεοσύστατης δημοκρατίας, ο Ντολόρες περνάει στην αφάνεια και ο πράκτορας με τον τίτλο του σερ και την επιτυχία στις αποσκευές του επιστρέφει στην Αγγλία. Θα περάσουν δέκα χρόνια, δέκα ολόκληρα χρόνια και νέες ταραχές θα ξεσπάσουν στο νησί. Ο σερ Γουίλιαμ θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω και να «θερίσει» ό,τι έσπειρε πριν δέκα χρόνια…

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

9η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 9η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,

την Τετάρτη 16-12-2015, στις 8:30 μ.μ.,

η Βάνα Γρηγοροπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
θα μιλήσει με θέμα:

«Ντεκάρτ, Σπινόζα: Ορθολογισμός και το ζήτημα των προκαταλήψεων»

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Αλλαγή της ώρας προβολής του ντοκυμαντέρ ''Η μάχη της Χιλής"

Η προβολή του 3ου και τελευταίου μέρους του ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής", θα ξεκινήσει στις 8:30 μμ., προκειμένου να μείνει αρκετός χρόνος μετά, για την συζήτηση που θα ακολουθήσει.

5η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η 2η Παράδοση Γενικής Ανθρωπολογίας: "Η Κοινωνία ως δυναμικό σύστημα" στα πλαίσια του Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκέμβρη στις 11:00 στην Λαμπηδόνα.

Εισηγητής: Σωτήρης Δημητρίου
 

Ακολουθεί η εισήγηση 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα άγρια παιδιά˙ κοινωνικό σύστημα˙ ολικότητα/context˙ δομή˙ διαδράσεις˙ λειτουργίες και κουλτούρα˙ κουλτούρα/πολιτισμός˙ αναστοχασμός˙ βιολογισμός˙ γεωγραφικός παράγων˙ η φύση του ανθρώπου˙ συστήματα επικοινωνίας˙ μη-συμμετρική επικοινωνία˙ γλώσσα˙ σκέψη˙ αφήγηση˙ ανθρωποποίηση και κοινωνικοποίηση˙ communitas˙ επιπολιτισμός˙ αποπολιτισμός˙ το σχιζοειδές της νεοελληνικής κουλτούρας˙ habitus˙ διαλεκτική αντίθεση ατομικής δραστηριότητας/κουλτούρας.˙ παγκόσμια κρίση˙ η αποδόμηση του βιομηχανικού μοντέλου˙ βιοεξουσία.Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση μεταξύ κουλτούρας και πολιτισμού; Εκτός από τον Ρώμο και τον Ρωμύλο, αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις παιδιών στην αρχαιότητα που μεγάλωσαν ανάμεσα στα ζώα. Ο J.-J. Rousseau αναφέρει 5 περιπτώσεις τέτοιων παιδιών που ανακαλύφθηκαν στην εποχή του. Αυτά τα παιδιά, που εγκαταλείφθηκαν από τους δικούς τους και μεγάλωσαν με τις συνήθειες των ζώων, δεν μπόρεσαν να γίνουν κανονικοί άνθρωποι και ονομάστηκαν «άγρια παιδιά». Το πρώτο άγριο παιδί που αναφέρεται είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε στους λύκους, η Hesse, το 1344. Περπατούσε με τα τέσσερα και δεν μπόρεσε να μάθει τη γλώσσα. Σε συνέχεια βρέθηκαν παιδί-αρκούδα στη Λιθουανία, παιδι-πρόβατο στην Ιρλανδία. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα αναφέρονται 14 άγρια παιδιά. Το 1799 ανακαλύπτεται σε δάσος το παιδί της Aveyron –τον είχαν συλλάβει δύο φορές αλλά κατάφερνε να ξεφεύγει και να κρύβεται στο δάσος- και το 1828 βρέθηκε ο Gaspar, μικρό παιδί, που τον βρήκαν ένα πρωί εγκαταλειμμένο σε πλατεία της Νυρεμβέργης. Πολλά άγρια παιδιά βρέθηκαν επίσης στις Ινδίες και σε άλλα μέρη. Το τελευταίο που αναφέρεται είναι το παιδί της Τεχεράνης, που βρέθηκε το 1961. Από την φροντίδα των ανθρώπων πολλά άγρια παιδιά κατάκτησαν το όρθιο βάδισμα, όμως μόνο τα 4 έμαθαν να μιλάνε.Η συνέχεια εδώ

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Παραδοσιακό - Σμυρνέικο - Ρεμπέτικο Γλέντι

Τον Οκτώβριο του '15 κάποιοι-ες μουσικοί και τραγουδίστριες έφτιαξαν την ορχήστρα της Λαμπηδόνας. Η ορχήστρα ξεκίνησε με λίγα άτομα, αλλά κάθε Δευτέρα στις 10μμ έρχονταν όλο και περισσότερα...Στο Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα εδώ και 2 μήνες παίζονται τραγούδια από λάφτες, λαούτα, ούτι, μαντολίνο, νταούλι, μπεντίρ, τουμπερλέκι, ντέφι και κλαρίνα, κιθάρες, βιολιά, τσαμπούνα και μπουζούκια τραγουδώντας ρεμπέτικα, έντεχνα και άσματα από την στεριά, την Κρήτη, τη Σμύρνη και τα νησιά.

Το Σάββατο 19/12/15 και ώρα 8:30μμ, η ορχήστρα της Λαμπηδόνας θα παρουσιάσει -στο πρώτο μέρος του γλεντιού- τη δομή του μουσικού της εργαστηρίου, ενώ στο δεύτερο μέρος θα επακολουθήσει ολονύχτιο γλέντι με ρεμπέτικα, σμυρνέικα, κρητικά και παραδοσιακά τραγούδια για όλα τα χορευτικά γούστα.


Ελάτε να γλεντήσουμε!!!


Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

8η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 8η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,
 

την Τετάρτη 9-12-2015, στις 8:30 μ.μ., ο Θοδωρής Δημητράκος, διδάσκων στο ΕΑΠ,
θα μιλήσει με θέμα:

«Ελευθερία και Αιτιοκρατία: το νεωτερικό πρόβλημα της κανονιστικότητας»

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

4η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 6/12 στις 11 π.μ. θα δοθεί η πρώτη παράδοση στην ενότητα «Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου». Η εισήγηση θα είναι προφορική. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά της σημεία:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Η επιστήμη της Ανθρωπολογίας

Εισηγητής: Πάρης Ποτηρόπουλος

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 
 • Ο ρόλος της μεθοδολογίας στην επιστήμη και ειδικότερα στις κοινωνικές – ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Κατηγοριοποίηση των μεθόδων έρευνας:
 • Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες,
 • Χαρακτηριστικά ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών
 • Θετικά και αρνητικά στοιχεία
 • Η χρήση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στη μελέτη κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων και ποιοτήτων. Οι απαντήσεις στα «πως» και τα «γιατί» των κοινωνικών σχέσεων, διαδικασιών, δομών και λειτουργιών.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών του ΚΠΚΒ (σε συνδιοργάνωση με την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών) σας καλεί να συμμετάσχετε στην προβολή του πολύ καλού και επίκαιρου ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής" του Patricio Guzman (1977). Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε τρεις συνέχειες, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, Παρασκευή 4 και Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Μετά το τέλος της 3ης προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση. ώρα έναρξης προβολών: 9 μμ.

Λίγα λόγια για το ντοκυμαντέρ

Το 1973 ο Chris Marker στέλνει στον Patricio Guzmán πακεταρισμένο ασπρόμαυρο φίλμ. Ο τριανταδιάχρονος τότε χιλιανός σκηνοθέτης, με την πολύτιμη συνεισφορά του Γάλλου συναδέλφου του, μία Éclair κάμερα, μία συσκευή εγγραφής ήχου Nagra και ένα πενταμελές συνεργείο, δημιουργεί την Μάχη της Χιλής χωρισμένη σε τρία μέρη (Η εξέγερση της αστικής τάξης, Το πραξικόπημα, Η δύναμη του λαού) -ένα βαθιά πολιτικό ντοκιμαντέρ, μοναδικής αισθητικής και στυλιστικής πρωτοπορίας.

Το ντοκιμαντέρ του Guzmán εξιστορεί ενδελεχώς το χρονικό της εκλογής του αριστερού σοσιαλδημοκράτη Σαλβαδόρ Αλιέντε και της Λαϊκής Ενότητας στην κυβέρνηση της Χιλής. Εξιστορεί τις αυταπάτες σχετικά με τον ειρηνικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό, τους αγώνες του λαϊκού κινήματος για κοινωνική δικαιοσύνη, την οργανωμένη αντίσταση του λαού στις επιθέσεις των καπιταλιστικών-εντός και εκτός Χιλής- κέντρων στην κυβέρνηση και εντέλει το πραξικόπημα Πινοσέτ.

Ρίχνοντας φως σε όλες τις σκοτεινές πτυχές των γεγονότων, ο Χιλιανός ντοκιμαντερίστας μας παραδίδει μια τοιχογραφία της εποχής, όχι σαν μια πανοραμική ματιά στην ιστορία, αλλά αποκαλύπτοντας τα αίτια των συμβάντων. Επίκαιρος όσο ποτέ -εν μέσω μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης που έχει εξαντλήσει τις αντοχές των λαών- μας υπενθυμίζει πως οι τύχες μας βρίσκονται στα χέρια μας και μας ωθεί να αντιληφθούμε ότι η βάση των λαϊκών κινημάτων πρέπει να είναι η δημοκρατία και ο αγώνας για την μέχρι τέλους ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων.

Δανειζόμενος πολλά στοιχεία από το σινεμά βεριτέ- βρίσκοντας όμως το προσωπικό του ύφος- ο Patricio Guzmán μας χάρισε ένα επικό ντοκιμαντέρ, που τον τοποθετεί επάξια δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς του είδους όπως οι Chris Marker, Peter Watkins και D. A. Pennebak.