Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Θέσεις του Κ.Π.Κ.Β για την διαχείριση των απορριμμάτων

Αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων:
Πηγή κέρδους για τον ιδιώτη ή συμβολή σε μια αξιοβίωτη καθημερινότητα;

Η εξάντληση των ενεργειακών και υλικών πόρων, η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων και η κλιματική αλλαγή, θέτουν σε αμφισβήτηση την ίδια τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους. Το “πρόβλημα των σκουπιδιών” (όπως και αυτού της κλιματικής αλλαγής) δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με τεχνικά μέσα, αλλά βρίσκεται στην καρδιά του δόγματος του καπιταλισμού της συνεχούς ανάπτυξης, που καταστρέφει την γη, το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο.

Στην φύση δεν υπάρχει η έννοια του σκουπιδιού. Οι εκροές από το ένα σύστημα γίνονται εισροές για ένα άλλο σε μία αέναη κυκλική κίνηση της ύλης και της ενέργειας. Η ροή αυτή είναι το αποτέλεσμα, αλλά και το αίτιο της ύπαρξης της ζωής δημιουργώντας μέσα από εκατομμύρια χρόνια τις συνθήκες για την εμφάνιση περίπλοκων και εξελιγμένων έμβιων όντων όπως o άνθρωπος.

Ο σύγχρονος άνθρωπος στο κυρίαρχο κοινωνικό/οικονομικό σύστημα, θέτοντας τον εαυτό του υπεράνω και εκτός αυτής της διαδικασίας υπονομεύει την ίδια του την επιβίωση. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων πάλι στον περιβάλλον μέσω χωματερών, χωρίς την ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και οικονομική επαναξιοπoίηση των συγκεκριμένων υλικών και πρώτων υλών συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα. Μια τέτοια πρακτική σημαίνει την αέναη ανάγκη της ανθρωπότητας να καταβροχθίζει και να εξορύσσει με συνεχείς ρυθμούς τους πεπερασμένους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της γης, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι πρώτες ύλες για την καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ενεργειακή, υλική και οικονομική αυτάρκεια των τοπικών κοινοτήτων, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να σχεδιαστεί η μετάβαση σε έναν βιώσιμο πολιτισμό.

Η κοινή μας αντίληψη ως Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, είναι πως τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι κοινά παραγόμενα προϊόντα που παράγει καθένας/μια από μας. Η κοινωνία έχει δικαίωμα στο μοντέλο και στον έλεγχο της διαχείρισής τους, διότι ο τρόπος με τον οποία μια κοινωνία δημιουργεί απορρίμματα, ο τρόπος με τον οποίο τα μαζεύει και τα διαχειρίζεται, αφορά άμεσα την ζωή των παρόντων και των μελλοντικών γενεών, όπως και την επιβίωση ή όχι του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια τα απορρίμματα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα το οποίο παράγει κέρδος μέσω της διαχείρισής του, για τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Με αποτέλεσμα την προσπάθεια εκ μέρους κυβερνήσεων, Περιφερειών, Δήμων και φυσικά μεγάλων επιχειρήσεων, για ιδιωτικοποίηση αυτής της, τόσο κρίσιμης για τις ζωές όλων μας, δημόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα, το υπάρχον μοντέλο αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων έχει φτάσει στα όρια του: Η χωματερή της Φυλής έχει κορεστεί εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί πηγή θανάτου για τους εκεί κατοίκους και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι κάτοικοι αγωνίζονται για να κλείσει, ενώ οι διάφορες κυβερνήσεις σφυρίζουν αδιάφορα.

H θέση μας για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, συμπυκνώνεται στα εξής:

1. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων δημόσιου χαρακτήρα, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, κοινωνικό έλεγχο προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά, όπως και του περιβάλλοντος και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Συνεπώς, είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, είμαστε αντίθετοι με την ύπαρξη και λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) και κάθε μορφής ιδιωτικής παρέμβασης στην διαδικασία αποκομιδή/διαχείριση απορριμμάτων.

2. Θεωρούμε απαραίτητη και αναγκαία τόσο την εφαρμογή της αποκέντρωσης στην διαχείριση των απορριμμάτων, όσο και την σύνδεση αυτών των αποκεντρωμένων δομών, με έναν δημόσιο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος θα έχει την συνολική εποπτεία των επιμέρους δομών. Στην κατεύθυνση αυτή, προκρίνουμε την εκπόνηση τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων από τους Δήμους, τα οποία να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, σταθερές εργασιακές σχέσεις (και όχι ελαστικές οποιασδήποτε μορφής) και χωροθετήσεις που δεν θα καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Τα σχέδια αυτά να υλοποιούνται ανά Δήμο.

3. Ο μπλε κάδος (δλδ το σύστημα με τον ένα κάδο για όλα τα ανακυκλώσιμα που εφαρμόζεται ευρέως σε Δήμους της Αττικής) έχει αποτύχει ως λογική και σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Προκρίνουμε ως τη μόνη σωστή και αποτελεσματική διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων, την διαλογή στην πηγή (4-5 κάδοι, ξεχωριστά το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτί κλπ). Το σύστημα αυτό ήδη εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα από το 2008 με πρωτοβουλία του σωματείου των εργαζόμενων και πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή των κατοίκων της γειτονιάς μας. Υποστηρίζουμε τον άμεσο πολλαπλασιασμό των σημείων ανακύκλωσης που βρίσκονται στις γειτονιές του Βύρωνα, με στόχο προοπτικά, να εφοδιαστεί κάθε πολυκατοικία και μονοκατοικία με το σύστημα των 4 κάδων.

4. Ο δήμος Βύρωνα να εισπράξει αναδρομικά το τέλος ανακύκλωσης που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση που υλοποίησε από το 2008 έως και σήμερα και το οποίο παράνομα το εισέπραξε και συνεχίζει να το εισπράττει και να μην το αποδίδει, η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης/Ανακύκλωσης.

5. Ο ΧΥΤΑ Φυλής πρέπει να κλείσει άμεσα. Αρνούμαστε την ύπαρξη και λειτουργία εργοστασίων καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων.

6. Άμεσα να ξεκινήσει η ανακύκλωση οργανική (κομποστοποίηση).

7. Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα δεν πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε αναγκαία η ύπαρξη ειδικής μέριμνας για την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση από δημόσιο φορέα, με τις κατάλληλες και αναγκαίες επιστημονικά διαδικασίες.

Για όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των κατοίκων. Για να μειώσουμε τα σκουπίδια, να επαναχρησιμοποιήσουμε τα υλικά, να ανακυκλώσουμε όλα τα ρεύματα των απορριμμάτων, να κομποστοποιήσουμε τα ζυμώσιμα, να αξιοποιήσουμε την ενέργεια, και να διαχειριστούμε τα ελάχιστα σύμμεικτα. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε λαϊκές συνελεύσεις για να αναπτυχθεί ο διάλογος, η συμμετοχή και έλεγχο από τους ίδιους τους κατοίκους, στις αποφάσεις των Δήμων και της Περιφέρειας.

Δεκέμβριος 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση για τον Κύκλο Ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Ενημερώνουμε ότι ο Κύκλος ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας θα συνεχιστεί μετά την περίοδο των γιορτών και πιο συγκεκριμένα στις 13 Ιανουαρίου και προσκεκλημένο ομιλητή τον Μίλτο Θεοδοσίου (συγγραφές - μεταφραστής) με θέμα.

''Νεωτερική αυτονομία και ευθύνη του υποκειμένου στο έργο του ΜακΝτάουελ''

Επιπλέον επισυνάπτουμε τις σημειώσεις απο το τελευταίο μάθημα της χρονίας («Ντεκάρτ, Σπινόζα: Ορθολογισμός και το ζήτημα των προκαταλήψεων» με την Βάνα Γρηγοροπούλου ) που μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Στήριξη στο αγώνα των εργαζομένων στα πεντάμηνα

Το Κ.Π.Κ.Β δηλώνει την στήριξη, την αμέριστη συμπαράσταση καθώς και την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων στα πεντάμηνα που μόλις εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε. 

Συντονιστικό Αγώνα Εργαζομένων στα «πεντάμηνα»και συμβασιούχων Αττικής
Από την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ στο Υπουργείο Εργασίας 16/12/2015

Κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα του δρόμου, στην καρδιά του Κέντρου της Αθήνας, στην κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιήθηκε η νέα συνέλευση του συντονιστικού εργαζομένων – απολυμένων – προσωρινά απασχολούμενων στην κοινωφελή εργασία, σωματείων εργαζομένων στους ΟΤΑ και της συλλογικότητας ΑΤΤΑCK κατά της ανεργίας και της επισφάλειας.

Ήδη από χθες 15/12/2015 έχουν στηθεί σκηνές και εργαζόμενοι διαμένουν έξω από το Υπουργείο Εργασίας μέχρι την οριστική λύση για την παραμονή τους στην εργασία. Στη συνέλευση ενημερωθήκαμε για τη κατάληψη στο Δημαρχείο Καλλιθέας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία, και μόλις πριν από λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέου Ηρακλείου μετά από απαίτηση των πενταμηνιτών πάρθηκε απόφαση για κλείσιμο του Δήμου την Παρασκευή 18/12/2015.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραμονή μας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με στήριξη των Δήμων της πρωτεύουσας μέχρι να δοθεί τέλος στο εμπαιγμό και στην κοροϊδία της κυβέρνησης.

Για την Πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη του αγώνα μας προτάθηκε το συμβολικό στήσιμο άδειων σκηνών έξω από τα Δημαρχεία, τα γκαράζ, τους τοπικούς ΟΑΕΔ και οπουδήποτε αλλού. Η κίνηση αυτή με τον ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα για την υποστήριξη των συναδέλφων που στα μέσα του Δεκέμβρη διαμένουν σε αντίσκηνα αφήνοντας τις οικογένειες τους για τον συνολικό αγώνα του κινήματος των 5μηνιτών είναι απαραίτητη. Οι σκηνές θα φωτογραφίζονται, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο συντονιστικό και θα αναρτώνται τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο τοίχο αλληλεγγύης που θα στηθεί από αύριο δίπλα στις σκηνές μας.

Καλούμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, όλους τους εργαζομένους ή μη και ολόκληρη την κοινωνία να σταθεί δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα, δείχνοντας την έμπρακτη συμπαράσταση για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας για μόνιμή και σταθερή δουλειά για όλους.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 • Παραμονή στην δουλειά. Δουλειά και όχι δουλεία! Σταθερή δουλειά με ίσα εργασιακά δικαιώματα και μισθούς. 
 • Απαιτούμε όλα τα προβλεπόμενα από την εργασιακή νομοθεσία! Αμοιβή με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
 • Κατάργηση κάθε μορφής ενοικιαζόμενης, προσωρινής και ελαστικής εργασίας.
 • Μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και σε όλο το δημόσιο για ποιοτικές- δωρεάν υπηρεσίες και δομές, που να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
 • Καμία ιδιωτικοποίησή άμεση η έμμεση.
Είμαστε αποφασισμένοι!!
Είμαστε πολλοί και όλοι απαραίτητοι!!

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

LOCAL ACT: Flesh of Gaia, Earth of Distrust, Lavalanche


Την Κυριακή 20 Δεκέμβρη το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα στα πλαίσια του LOCAL ACT παρουσιάζει τρία συγκροτήματα από τις σκηνές του sludge/post/progressive metal.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Flesh of Gaia
Earth of Distrust
Lavalanche


Ώρα έναρξης: 8.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη, προαιρετική οικονομική ενίσχυση.
Λαμπηδόνα, Άλσος Αγ. Τριάδας

www.facebook.com/byronlocalact
https://www.facebook.com/events/544963109000896/


Flesh of GaiaΟι Flesh of Gaia δημιουργήθηκαν το 2014. Κινούνται στο χώρο του ατμοσφαιρικού Sludge/Post Metal.

Official Facebook Page:
https://www.facebook.com/Fleshofgaia/

Earth Of Distrust 
Οι Earth Of Distrust δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2004. Ξεκίνησαν σαν hardcore μπάντα αλλά σύντομα ενσωμάτωσαν στοιχεία και από άλλες σκηνές του ακραίου ήχου, όπως doom, sludge, punk και πιο παραδοσιακές metal φόρμες. Το 2007 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo με τίτλο “I Am Sin” που πήρε πολύ καλές κριτικές από τον εγχώριο και διεθνή τύπο κάτι που συνέβη και με το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Proselytize”, που κυκλοφόρησε το 2010. Αυτή τη στιγμή οι Earth Of Distrust, έχοντας έτοιμο τον διάδοχο του “Proselytize” με τίτλο "Victimology", παρουσιάζουν το νέο album.

Facebook Official Page:
https://www.facebook.com/Earth-Of-Distrust-302882896507760/

Lavalanche
Οι Lavalanche είναι μαζί από το 2013. Μουσικά κινούνται στην progressive και post rock/metal σκηνή, ενώ οι στίχοι τους ασχολούνται κατά βάση με θέματα κοινωνικά. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο LP τους “Poverty of the stimulus”. Τα μέλη τους είναι οι Νίκος Λουκίδης (φωνή, κιθάρα), Κώστας Βασσάλος (κιθάρα), Χρήστος Κανέλλος (μπάσο) και Μιχάλης Κασβίκης (τύμπανα).

Facebook Official Page:
https://www.facebook.com/lavalancheband
Bandcamp:
https://lavalancheband.bandcamp.com/releases

Κάλεσμα στην πορεία για τους μετανάστες

Το Κ.Π.Κ.Β στηρίζει και σας καλεί να συμμετέχετε στην πορεία που καλούν διάφορες συλλογικότητες την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη στις 18:00 στην Ομόνοια.

Ακολουθεί ολόκληρο το κάλεσμα.

Στις 18 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό χώρο, από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Ειδομένη, αλλά και σε κάθε σταθμό της προσφυγικής διαδρομής μέχρι την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες.
Στις 18 Δεκέμβρη μαζικά, αποκεντρωμένα και μαχητικά συνεχίζουμε και κορυφώνουμε τη δράση μας σε πανελλαδικό επίπεδο: 


• Δεν μένουμε παρατηρητές στο δράμα της προσφυγιάς και δεν συναινούμε στις πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο με την Ελλάδα στο ρόλο του συνοριοφύλακα. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν «ρεαλισμό» που πνίγει εκατοντάδες πρόσφυγες στο Αιγαίο, υψώνει φράχτες στα σύνορα και εξαπολύει στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις ενάντια στις βάρκες των προσφύγων.


• Δεν σιωπούμε μπροστά στις αιτίες και τους υπεύθυνους για τους πολέμους και τον ξεριζωμό. Είναι η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας που με τις επεμβάσεις, τους βομβαρδισμούς, την υποδαύλιση θρησκευτικών και φυλετικών συγκρούσεων μεθοδεύουν τη διάλυση μιας σειράς χωρών της περιφέρειας και ανταγωνίζονται για τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο των περιοχών. Η βαρβαρότητα του «Ισλαμικού Κράτους» γεννήθηκε και γιγαντώθηκε με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Για τις επιθέσεις στο Παρίσι είναι εξίσου υπεύθυνες τόσο οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, όσο και ο ταξικός πόλεμος, ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία στο εσωτερικό των δυτικών χωρών. 


• Δεν επιτρέπουμε να μετατραπούν οι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες σε αποδιοπομπαίους τράγους και να παρουσιαστούν ως απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης. Παλεύουμε ενάντια στους φράχτες και το κλείσιμο των συνόρων, ενάντια στον εγκλωβισμό των προσφύγων έξω από τα σύνορα της Ευρώπης με την εξαγορά αντιδραστικών καθεστώτων όπως αυτό του Ερντογάν. 


• Η ενοχοποίηση των προσφύγων είναι το όχημα για επιβληθούν αυταρχικές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές, πολιτικές εξαίρεσης δικαιωμάτων και περιστολής των ελευθεριών όλων μας. Αντιστεκόμαστε στο «κράτος έκτακτης ανάγκης», στην νέα επίθεση στα πολιτικά δικαιώματα των λαών της Ευρώπης στο όνομα της «ασφάλειας», τη στρατιωτικοποίηση, την τρομοϋστερία, το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.

Η πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο έχει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο φράχτης στον Έβρο που η κυβέρνηση υπερασπίζεται εκτρέπει την προσφυγική διαδρομή στο επικίνδυνο και θανατηφόρο πέρασμα του ανατολικού Αιγαίου. Οι εκατοντάδες πνιγμένοι πρόσφυγες, οι άθλιες συνθήκες υποδοχής και η παντελής απουσία κρατικών δομών πρόνοιας δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τον συμπονετικό λόγο των υπουργών και να επουλωθούν από την πολύτιμη συμβολή των αλληλέγγυων που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

Η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στου ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και την αποδοχή της στις ευρωπαϊκές συμφωνίες αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο τόσο στην συνέχιση των πολεμικών τυχοδιωκτισμών, όσο και στην «αναχαίτιση» και τον εγκλωβισμό των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Με την αναβάθμιση της Frontex και την ίδρυση των Hot Spots παραχωρεί εκτεταμένη δικαιοδοσία στις υπηρεσίες της Ε.Ε. για να την ταχύρρυθμη διαλογή, κράτηση και «επαναπροώθηση» στην Τουρκία των εισερχόμενων οικονομικών και πολιτικών προσφύγων.

Η καταγραφή και «διαλογή» στα Hot Spots είναι ένας μηχανισμός αποκλεισμού και εξαίρεσης δικαιωμάτων, που βασίζεται σε αυθαίρετα, νομικά έωλα και ρατσιστικά κριτήρια. Η επίκληση της ανάγκης διαχωρισμού μεταξύ «προσφύγων» και «οικονομικών μεταναστών» είναι ψευδεπίγραφη και υποκριτική, εξυπηρετώντας τις κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Με τα Hot Spots αποκτούν τα κράτη της Ε.Ε. τη δυνατότητα να επιλέγουν τους πλέον εκμεταλλεύσιμους και «εντάξιμους» εργαζόμενους-ες και ταυτόχρονα να αποκλείουν από κάθε δικαίωμα ένα μεγάλο τμήμα της μεταναστευτικής εργασίας. Οι αποκλεισμένοι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες μετατρέπονται σε μια κατηγορία από-νομιμοποιημένων εργαζομένων, ενός φθηνού εργατικού δυναμικού «χωρίς χαρτιά», ευάλωτου στην εργασιακή εκμετάλλευση, τους εργοδοτικούς εκβιασμούς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η επιχείρηση στρατιωτικοποίησης των ελληνο-τουρκικών συνόρων συνοδεύεται με μια πολιτική συνεργασίας με το καθεστώς Ερντογάν για την συγκράτηση με κάθε μέσο της προσφυγιάς πριν καν φτάσει στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά με αντάλλαγμα τα 3 δις «οικονομικής βοήθειας», την κατάργηση της βίζα και την σιωπηρή συναίνεση στον αυταρχισμό και τις δολοφονίες κούρδων και αριστερών αγωνιστών-ριών.

Οι μόνοι που μπορούν να εμποδίσουν αυτό το νέο μακελειό που στο διάβα τους μετρά εκατομμύρια θύματα και περιπλανώμενους είναι οι λαοί και η πάλη τους. Λαός και νεολαία στέλνουμε αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό ηχηρό μήνυμα σε όλους τους λαούς. Προτάσσουμε την ταξική μας αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες και τους αγωνιστές στη Μέση Ανατολή και στη Γαλλία που παλεύουν για αξιοπρέπεια, ειρήνη και ελευθερία.

Στις 18 Δεκέμβρη συντονιζόμαστε και οργανώνουμε την αντίστασή μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 


Σε μια Ευρώπη φρούριο προς τα έξω και Κράτος Έκτακτης Ανάγκης προς τα μέσα, αντιτάσσουμε την ασφάλεια των δικαιωμάτων και την ενότητα των καταπιεσμένων, για μια κοινωνία χωρίς πολέμους, αποκλεισμούς, ρατσισμό και εκμετάλλευση."


Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Προβολή της ταινίας "Κουεμάντα"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών σας καλεί την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη στις 21:00 στην προβολή της ταινίας "Κουεμάντα" του Τζίλο Ποντερκόβο.Λίγα λόγια για την ταινία

Ο σερ Γουίλιαμ Γούκερ, ένας μυστικός πράκτορας της βρετανικής κυβέρνησης, ταξιδεύει στη μακρινή Κουεμάντα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Αποστολή του είναι να διαλύσει το μονοπώλιο του εμπορίου ζάχαρης, το οποίο ελέγχουν οι Πορτογάλοι αποικιοκράτες. Με τα λόγια και με τις υποσχέσεις του, βοηθά τους ντόπιους εργάτες να εξεγερθούν ενάντια στους Πορτογάλους. Δυο απλοί μέχρι τότε εργάτες, ο μαύρος Ντολόρες και ο μιγάς Τέντι Ζαντσέζ, θα γίνουν οι κυρίαρχες φυσιογνωμίες του τόπου. Ο Τέντι ανακηρύσσεται πρόεδρος της νεοσύστατης δημοκρατίας, ο Ντολόρες περνάει στην αφάνεια και ο πράκτορας με τον τίτλο του σερ και την επιτυχία στις αποσκευές του επιστρέφει στην Αγγλία. Θα περάσουν δέκα χρόνια, δέκα ολόκληρα χρόνια και νέες ταραχές θα ξεσπάσουν στο νησί. Ο σερ Γουίλιαμ θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω και να «θερίσει» ό,τι έσπειρε πριν δέκα χρόνια…

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

9η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 9η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,

την Τετάρτη 16-12-2015, στις 8:30 μ.μ.,

η Βάνα Γρηγοροπούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
θα μιλήσει με θέμα:

«Ντεκάρτ, Σπινόζα: Ορθολογισμός και το ζήτημα των προκαταλήψεων»

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Αλλαγή της ώρας προβολής του ντοκυμαντέρ ''Η μάχη της Χιλής"

Η προβολή του 3ου και τελευταίου μέρους του ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής", θα ξεκινήσει στις 8:30 μμ., προκειμένου να μείνει αρκετός χρόνος μετά, για την συζήτηση που θα ακολουθήσει.

5η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η 2η Παράδοση Γενικής Ανθρωπολογίας: "Η Κοινωνία ως δυναμικό σύστημα" στα πλαίσια του Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκέμβρη στις 11:00 στην Λαμπηδόνα.

Εισηγητής: Σωτήρης Δημητρίου
 

Ακολουθεί η εισήγηση 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα άγρια παιδιά˙ κοινωνικό σύστημα˙ ολικότητα/context˙ δομή˙ διαδράσεις˙ λειτουργίες και κουλτούρα˙ κουλτούρα/πολιτισμός˙ αναστοχασμός˙ βιολογισμός˙ γεωγραφικός παράγων˙ η φύση του ανθρώπου˙ συστήματα επικοινωνίας˙ μη-συμμετρική επικοινωνία˙ γλώσσα˙ σκέψη˙ αφήγηση˙ ανθρωποποίηση και κοινωνικοποίηση˙ communitas˙ επιπολιτισμός˙ αποπολιτισμός˙ το σχιζοειδές της νεοελληνικής κουλτούρας˙ habitus˙ διαλεκτική αντίθεση ατομικής δραστηριότητας/κουλτούρας.˙ παγκόσμια κρίση˙ η αποδόμηση του βιομηχανικού μοντέλου˙ βιοεξουσία.Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση μεταξύ κουλτούρας και πολιτισμού; Εκτός από τον Ρώμο και τον Ρωμύλο, αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις παιδιών στην αρχαιότητα που μεγάλωσαν ανάμεσα στα ζώα. Ο J.-J. Rousseau αναφέρει 5 περιπτώσεις τέτοιων παιδιών που ανακαλύφθηκαν στην εποχή του. Αυτά τα παιδιά, που εγκαταλείφθηκαν από τους δικούς τους και μεγάλωσαν με τις συνήθειες των ζώων, δεν μπόρεσαν να γίνουν κανονικοί άνθρωποι και ονομάστηκαν «άγρια παιδιά». Το πρώτο άγριο παιδί που αναφέρεται είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε στους λύκους, η Hesse, το 1344. Περπατούσε με τα τέσσερα και δεν μπόρεσε να μάθει τη γλώσσα. Σε συνέχεια βρέθηκαν παιδί-αρκούδα στη Λιθουανία, παιδι-πρόβατο στην Ιρλανδία. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα αναφέρονται 14 άγρια παιδιά. Το 1799 ανακαλύπτεται σε δάσος το παιδί της Aveyron –τον είχαν συλλάβει δύο φορές αλλά κατάφερνε να ξεφεύγει και να κρύβεται στο δάσος- και το 1828 βρέθηκε ο Gaspar, μικρό παιδί, που τον βρήκαν ένα πρωί εγκαταλειμμένο σε πλατεία της Νυρεμβέργης. Πολλά άγρια παιδιά βρέθηκαν επίσης στις Ινδίες και σε άλλα μέρη. Το τελευταίο που αναφέρεται είναι το παιδί της Τεχεράνης, που βρέθηκε το 1961. Από την φροντίδα των ανθρώπων πολλά άγρια παιδιά κατάκτησαν το όρθιο βάδισμα, όμως μόνο τα 4 έμαθαν να μιλάνε.Η συνέχεια εδώ

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Παραδοσιακό - Σμυρνέικο - Ρεμπέτικο Γλέντι

Τον Οκτώβριο του '15 κάποιοι-ες μουσικοί και τραγουδίστριες έφτιαξαν την ορχήστρα της Λαμπηδόνας. Η ορχήστρα ξεκίνησε με λίγα άτομα, αλλά κάθε Δευτέρα στις 10μμ έρχονταν όλο και περισσότερα...Στο Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα εδώ και 2 μήνες παίζονται τραγούδια από λάφτες, λαούτα, ούτι, μαντολίνο, νταούλι, μπεντίρ, τουμπερλέκι, ντέφι και κλαρίνα, κιθάρες, βιολιά, τσαμπούνα και μπουζούκια τραγουδώντας ρεμπέτικα, έντεχνα και άσματα από την στεριά, την Κρήτη, τη Σμύρνη και τα νησιά.

Το Σάββατο 19/12/15 και ώρα 8:30μμ, η ορχήστρα της Λαμπηδόνας θα παρουσιάσει -στο πρώτο μέρος του γλεντιού- τη δομή του μουσικού της εργαστηρίου, ενώ στο δεύτερο μέρος θα επακολουθήσει ολονύχτιο γλέντι με ρεμπέτικα, σμυρνέικα, κρητικά και παραδοσιακά τραγούδια για όλα τα χορευτικά γούστα.


Ελάτε να γλεντήσουμε!!!


Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

8η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 8η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,
 

την Τετάρτη 9-12-2015, στις 8:30 μ.μ., ο Θοδωρής Δημητράκος, διδάσκων στο ΕΑΠ,
θα μιλήσει με θέμα:

«Ελευθερία και Αιτιοκρατία: το νεωτερικό πρόβλημα της κανονιστικότητας»

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

4η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 6/12 στις 11 π.μ. θα δοθεί η πρώτη παράδοση στην ενότητα «Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου». Η εισήγηση θα είναι προφορική. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά της σημεία:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Η επιστήμη της Ανθρωπολογίας

Εισηγητής: Πάρης Ποτηρόπουλος

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 
 • Ο ρόλος της μεθοδολογίας στην επιστήμη και ειδικότερα στις κοινωνικές – ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Κατηγοριοποίηση των μεθόδων έρευνας:
 • Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες,
 • Χαρακτηριστικά ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών
 • Θετικά και αρνητικά στοιχεία
 • Η χρήση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στη μελέτη κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων και ποιοτήτων. Οι απαντήσεις στα «πως» και τα «γιατί» των κοινωνικών σχέσεων, διαδικασιών, δομών και λειτουργιών.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών του ΚΠΚΒ (σε συνδιοργάνωση με την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών) σας καλεί να συμμετάσχετε στην προβολή του πολύ καλού και επίκαιρου ντοκιμαντέρ "Η μάχη της Χιλής" του Patricio Guzman (1977). Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε τρεις συνέχειες, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, Παρασκευή 4 και Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Μετά το τέλος της 3ης προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση. ώρα έναρξης προβολών: 9 μμ.

Λίγα λόγια για το ντοκυμαντέρ

Το 1973 ο Chris Marker στέλνει στον Patricio Guzmán πακεταρισμένο ασπρόμαυρο φίλμ. Ο τριανταδιάχρονος τότε χιλιανός σκηνοθέτης, με την πολύτιμη συνεισφορά του Γάλλου συναδέλφου του, μία Éclair κάμερα, μία συσκευή εγγραφής ήχου Nagra και ένα πενταμελές συνεργείο, δημιουργεί την Μάχη της Χιλής χωρισμένη σε τρία μέρη (Η εξέγερση της αστικής τάξης, Το πραξικόπημα, Η δύναμη του λαού) -ένα βαθιά πολιτικό ντοκιμαντέρ, μοναδικής αισθητικής και στυλιστικής πρωτοπορίας.

Το ντοκιμαντέρ του Guzmán εξιστορεί ενδελεχώς το χρονικό της εκλογής του αριστερού σοσιαλδημοκράτη Σαλβαδόρ Αλιέντε και της Λαϊκής Ενότητας στην κυβέρνηση της Χιλής. Εξιστορεί τις αυταπάτες σχετικά με τον ειρηνικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό, τους αγώνες του λαϊκού κινήματος για κοινωνική δικαιοσύνη, την οργανωμένη αντίσταση του λαού στις επιθέσεις των καπιταλιστικών-εντός και εκτός Χιλής- κέντρων στην κυβέρνηση και εντέλει το πραξικόπημα Πινοσέτ.

Ρίχνοντας φως σε όλες τις σκοτεινές πτυχές των γεγονότων, ο Χιλιανός ντοκιμαντερίστας μας παραδίδει μια τοιχογραφία της εποχής, όχι σαν μια πανοραμική ματιά στην ιστορία, αλλά αποκαλύπτοντας τα αίτια των συμβάντων. Επίκαιρος όσο ποτέ -εν μέσω μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης που έχει εξαντλήσει τις αντοχές των λαών- μας υπενθυμίζει πως οι τύχες μας βρίσκονται στα χέρια μας και μας ωθεί να αντιληφθούμε ότι η βάση των λαϊκών κινημάτων πρέπει να είναι η δημοκρατία και ο αγώνας για την μέχρι τέλους ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων.

Δανειζόμενος πολλά στοιχεία από το σινεμά βεριτέ- βρίσκοντας όμως το προσωπικό του ύφος- ο Patricio Guzmán μας χάρισε ένα επικό ντοκιμαντέρ, που τον τοποθετεί επάξια δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς του είδους όπως οι Chris Marker, Peter Watkins και D. A. Pennebak.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

LOCAL ACT: KinGorilla8, JK One & dj Wheel M

Την Κυριακή 6 Δεκέμβρη το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, στα πλαίσια του LOCAL ACT, παρουσιάζει τρεις καλλιτέχνες από τη σκηνή του hip hop που έχει βαθιές ρίζες στη γειτονιά μας. Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

KinGorilla8
JK One & dj Wheel M.


JK One: Mέλος των Phase3. Δεκαπέντε χρόνια πιστός πάνω στο μικρόφωνο και στην hip hop κουλτούρα. Οπαδός του Boom Bap και του βρώμικου ήχου. www.facebook.com/jkone.boombap

Dj Wheel M: Tο παιδί από τον Βύρωνα, επάξιος εκπρόσωπος των ατσάλινων τροχών και λάτρης του μαύρου βινυλίου.
www.facebook.com/wheelm.rios
 

Δισκογραφία: 

Phase 3 - Εξακρίβωση Στοιχείων
Phase3 - Getting up (Atari game)
JK1 Presents Roots Rap Reggae the Mix tape vol 1
JK1 Presents Roots Rap Reggae the Mix tape vol 2
JK One & Black panther Present Class of '94
Jk1-Escape from Reality
JK One - Σαν άγρια θηρία … λίγο πριν
JK one - Σαν Άγρια θηρία
JK 1 & Dj CutBrawl - Από 'δω κι από 'κει (the Mix tape)
JK One & Dj Wheel M - Nostalgia
JK One – Manifesto 


KinGorilla8: Πρώτη απόπειρα στο ιδίωμα το 2006, παρέα με τον Αφανή Ήρωα στο δίδυμο «Αστάθμητος Παράγοντας». Μας πρωτοσυστήθηκε με τις συμμετοχές του στο project «Η γειτονιά γιορτάζει». Στο live της Κυριακής παρουσιάζει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Στην Άγρια Δύση» που κυκλοφόρησε πρόσφατα με συμμετοχές από JK One & Eversor (Phase 3), DJ Wheel M, Romson-Παραβάτης, Sam One, Raptim και Sifu VERSUS (ο οποίος συνυπογράφει και την επιμέλεια παραγωγής).

www.facebook.com/kingorilla8

Ώρα έναρξης: 8.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη, προαιρετική οικονομική ενίσχυση.
 
Λαμπηδόνα, Άλσος Αγ. Τριάδας

www.facebook.com/byronlocalact  
www.facebook.com/events/1715533315346981/1720295694870743/

Συνάντηση Ανταλλακτηρίου Σπόρων Βύρωνα

Το Ανταλλακτήριο Σπόρων Βύρωνα «Τα Σπόρια» σας περιμένει στην τελευταία συνάντηση της χρονιάς το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στο Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα - Λαμπηδόνα (Άλσος Αγίας Τριάδας).

Στη συνάντηση θα βρείτε, όπως πάντα, σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και ακόμη, θα μοιραστούν σπορόφυτα από μαρούλια, παντζάρια, αντίδια, ραπανάκια, ρέβα, κουκιά, αρακά, μπίζι και αλόη.

Με χαρά, ενημερώνουμε ότι το ανταλλακτήριο μας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετούς σπόρους που θα πρέπει να συσκευαστούν σε φακελάκια, εργασία που γίνεται καλύτερα με παρέα! Καλούμε λοιπόν τις φίλες και τους φίλους μας, να συμμετέχουν αυτό το Σάββατο στη συσκευασία των σπόρων.

Ανταλλακτήριο Σπόρων Βύρωνα «Τα Σπόρια»

Email επικοινωνίας: sporoi.la@gmail.com

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

7η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στο πλαίσιο της 7ης συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,

την Τετάρτη 2-12-2015, στις 8:00 μ.μ.,
θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου
 

''Τα αποσυρθέντα βιβλία
Έθνος και σχολική Ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008''


του Χάρη Αθανασιάδη, αναπληρωτή καθηγητή πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Θα μιλήσουν οι
Παναγιώτης Πυρπυρής, διδάκτωρ ιστορίας
Αλέξανδρος Πατραμάνης, από το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα
και ο συγγραφέας.


Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Βραδιά αφήγησης παραμυθιών

Το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα σας καλεί στην βραδιά παραμυθιών που διοργανώνει με την ομάδα αφήγησης Παραμυθοπεράσματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Λαμπηδόνα. 

"Παραμύθια λαϊκά για της Ζωής τα καλά κρυμμένα κι αφανέρωτα. Παραμύθια που μιλούν τ' ανείπωτα και κρατούν άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας ακόμη και στα πιο πηχτά σκοτάδια των Καιρών. 
Τι είναι τελοσπάντων ο Καημός;
Γιατί μια ολόκληρη πολιτεία περπατά με δεκανίκια;
Πόσο πουλιέται ένας σοφός;
Τι σοφία κρύβει ένα δαχτυλίδι;
Τι είναι ο Σιμούργκ για τον καθέναν από μας;

Από την ομάδα αφήγησης Παραμυθοπεράσματα: Π. Κόκκορης, Τ. Κοντορούδα, Κ. Λιναρδάτος, Ι. Φώκου, Ε. Χατζάκη

για εφήβους και ενήλικο κοινό"Δείτε την το πρόγραμμα της βραδιάς εδώ

και η σελίδα μας στο Facebook


3η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 29-11 στις 11 πμ., στην Λαμπηδόνα, στο πλαίσιο του Ανοιχτού Κοινωνικού Πανεπιστημίου, ξεκινάει η ενότητα «Τέχνη και Λαϊκή Κουλτούρα».

 Η πρώτη παράδοση έχει τίτλο «εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης» και εισηγητής θα είναι ο Σωτήρης Δημητρίου.

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Πώς Διαμορφώθηκε η θεωρία για την τέχνη, η αισθητική

Η τέχνη δεν συνιστά καθολικό φαινόμενο της ανθρωπότητας –όπως είναι το εργαλείο, η γλώσσα, η συγγένεια, ο καταμερισμός κ.ά. Υπάρχουν κοινωνίες που δεν έχουν ονομασία για την τέχνη, όπως επίσης και κοινωνίες που δεν έχουν ούτε τέχνη, όπως π.χ. η αρχαία Σπάρτη.

Η τέχνη δεν είναι ούτε και αιώνιο στοιχείο. Έχει στενή εξάρτηση με την κουλτούρα της κοινωνίας που την παράγει, γι’ αυτό κάθε πολιτισμός δεν κατανοεί την τέχνη των άλλων λαών. Πριν την Αναγέννηση στη Δύση και πριν την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα, έλειωναν τα αρχαία μνημεία –του Φόρουμ και του Ολυμπίου Διός- για να κάνουν ασβέστη, οι Ευρωπαίοι δεν κατανοούσαν το γιαπωνέζικο θέατρο Νο και μέχρι το 1910 οι λευκοί θεωρούσαν αδιανόητο ότι υπήρχε «πρωτόγονη τέχνη».

Τα μνημεία τέχνης αποτελούν έμβλημα της κάθε κουλτούρας, συμβολική έκφραση της πολιτικής δύναμής της. Γι’ αυτό, πολλοί πολιτισμοί κατέστρεφαν τα μνημεία τέχνης των άλλων πολιτισμών με βανδαλισμούς. Οι Ισπανοί και Πορτογάλοι κατέστρεψαν τα μνημεία των Ινδιάνικων πολιτισμών, τον 16ο αιώνα, και οι Χριστιανοί κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς και μνημεία, εκτός από τα αγάλματα που τα θεωρούσαν εμψυχωμένα και τα φοβόντουσαν. Σκοπός της ανθρωπολογίας είναι να μελετήσει συγκριτικά το φαινόμενο της τέχνης και να απομυθοποιήσει τη σημασία που του έχει δώσει, η κουλτούρα μας.

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση εδώ. 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Προβολή της ταινίας "Το όνομα του ρόδου"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών σας καλεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 21:00 στην προβολή της ταινίας "Το όνομα του ρόδου" του Ζαν Ζακ Ανό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Κινηματογραφική μεταφορά (1986), από τον Γάλλο σκηνοθέτη Ζαν-Ζακ Ανό, του πρώτου μυθιστορήματος που εξέδωσε ο Ουμπέρτο Έκο, το 1980, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση στο χώρο της λογοτεχνίας. Το διάσημο αστυνομικό μυθιστόρημα - μεσαιωνικό χρονικό: «Το όνομα του ρόδου».

Βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα του 14ου αιώνα, όπου ό,τι έχει απομείνει από τα κείμενα της αρχαίας γνώσης βρίσκεται στα χέρια της εκκλησίας. Οι μοναχοί της Ευρώπης είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα αρχαία κείμενα καθώς πολλά από αυτά θεωρούνται επικίνδυνα εξαιτίας του ειδωλολατρικού τους περιεχομένου. Ένας Βρετανός φραγκισκανός μοναχός, διάσημος για την πνευματική του οξύνοια, μεταβαίνει σε ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στο πλάι του βρίσκεται ο μαθητευόμενός του, ο έφηβος Άντσο, την εκπαίδευση του οποίου έχουν εμπιστευτεί στον μοναχό οι πάτρονοί του. Το μοναστήρι στο οποίο καταφθάνουν βρίσκεται σε βαρύ πένθος. Ένας ανεξήγητος θάνατος τρομοκρατεί τη μονή.

Ο μοναχός προσκαλείται να λύσει το μυστήριο του θανάτου, η άφιξή του όμως πυροδοτεί μια σειρά φόνων που δείχνουν να συνδέονται με ένα σπάνιο βιβλίο η ύπαρξη του οποίου αμφισβητείται: τον δεύτερο τόμο της «Ποιητικής» του Αριστοτέλη, τον σχετικό με την κωμωδία. Οι νεκροί συσσωρεύονται, αρκετοί ταυτίζουν τη μακάβρια αλληλουχία με την Αποκάλυψη του Ιωάννη και το τέλος του κόσμου. Στο μοναστήρι, τελικά, καταφθάνει ένας απεσταλμένος της Ιεράς Εξέτασης, παλιός γνώριμος του φραγκισκανού μοναχού, έτοιμος να οδηγήσει στην πυρά όσους δεν συντάσσονται με το γράμμα των εκκλησιαστικών νόμων...
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

6η συνάντηση κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 6η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,

την Τετάρτη 25-11-2015, στις 8:30 μ.μ.,

ο Γιάννης Πίσσης, Δρ. Φιλοσοφίας Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου,
θα μιλήσει με θέμα

«Ο Καντ και η κρίση του ύστερου διαφωτισμού»

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

H Λαμπηδόνα μαγειρεύει κάθε Τετάρτη για τους πρόσφυγεςΗ κουζίνα αλληλεγγύης του Κοινωνικού Πολιτιστικού Κέντρου Βύρωνα μαγειρεύει κάθε Τετάρτη μεσημέρι για τους πρόσφυγες που στεγάζονται στην κατάληψη στέγης προσφύγων/ μεταναστών Νοταρά 26.

Ξεκινάμε στις 9 το πρωί και η προσφορά σε τρόφιμα και σε χέρια βοήθειας είναι αναγκαία και πολύτιμη.
Για να γίνει το ταξίδι των προσφύγων προς την επιβίωση ένα ταξίδι της ανθρωπότητας προς την ελευθερία.

LOCAL ACT: Deux Points, Route 66 Blues Band, Freq Professors

Την Κυριακή 22 Νοέμβρη το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα στα πλαίσια των συναυλιών του LOCAL ACT παρουσιάζει (με σειρά εμφάνισης) τους:

Deux Points
Route 66 Blues Band
Freq Professors


Ώρα έναρξης: 8.00 μμ
Είσοδος ελεύθερη, προαιρετική οικονομική ενίσχυση.

Λαμπηδόνα, Άλσος Αγ. Τριάδας

www.facebook.com/byronlocalact
https://www.facebook.com/events/173870602961349/
www.facebook.com/DEUXPOINTS/ www.facebook.com/Route-66-Blues-Band-191491467661909/

2η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 22/11 στις 11 πμ. στη Λαμπηδόνα θα δοθεί η πρώτη παράδοση στην, θεματική ενότητα της Οικονομικής Ανθρωπολογίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

1Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

''ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ; 

ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΜΟΝΟΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;''

Εισηγητής: Γιάννης Κυριακάκης

Διαβάστε την εισήγηση εδώ.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Προβολή της ταινίας "Παράθυρο στη Δύση" (παρουσία σκηνοθέτη)

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών σας καλεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 21:00 στην προβολή της ταινίας "Παράθυρο στη Δύση" του Νίκου Κανάκη.Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης. Μετά το πέρας της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση, ενώ θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους "Οδομαχία" του Χρήστου Κανάκη.


 Λίγα λόγια για την ταινία

Το «Παράθυρο στη Δύση» είναι  βασισμένο στην αφήγηση ενός ηλικιωμένου  κατοίκου ενός χωριού ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Πιέρεια. Ο Μπάρμπα- Κόλας ένας ηλικιωμένος επαρχιώτης, που εξακολουθεί να φοράει την παραδοσιακή τοπική φορεσιά, δέχεται ένα αναπάντεχο χτύπημα που θα του αλλάξει τη ζωή. Όμως αποφασίζει να μην το βάλει κάτω και να δει τη ζωή από τη θετική της πλευρά και κόντρα στις κατεστημένες ιδέες της κοινωνίας και ιδιαίτερα της επαρχίας....


Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο

ΠΑΛΗΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ, ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!

Όπως τότε που η δικτατορία των συνταγματαρχών κατάργησε τα πολιτικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, έτσι και σήμερα, με διαφορετικό τρόπο, η ολιγαρχία του πλούτου και οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες των μνημονίων και της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής/αντεργατικής παγκοσμιοποίησης συνεχίζουν να καταργούν εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα και τις κατακτημένες με αίμα ελευθερίες του λαού μας.

Η παρακαταθήκη των αγωνιζόμενων φοιτητών και φοιτητριών του Πολυτεχνείου μας δείχνει τον δρόμο του αγώνα που και σήμερα ο λαός και η νεολαία πρέπει να βαδίσει προκειμένου να αποτινάξει τις αλυσίδες του. Πρέπει να ξεκινήσουμε την πάλη πάλι  από την αρχή, καθώς η χούντα των ολιγαρχών του πλούτου ακόμα και σήμερα ταλανίζει τον λαό μας και βασανίζει τους έλληνες και μετανάστες εργαζόμενους.

Εμπρός λοιπόν  για τις γενιάς μας τα πολυτεχνεία, εμπρός όλοι μαζί να πλαισιώσουμε την πορεία και να βροντοφωνάξουμε απέναντι στους ισχυρούς -Έλληνες και ξένους- που καταπιέζουν πολύμορφα τον λαό μας ότι «απάντηση θα πάρουν με ενότητα κι αγώνα για να 'βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί», για να πάρουμε επιτέλους τις ζωές μας στα χέρια μας!

Το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στην πορεία του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη και για τον λόγο αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την μέρα οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του χώρου, εκτός από την συνέλευση στις 8 μ.μ.

Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βυρωνα

5η συνάντηση κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Στην 5η συνάντηση του κύκλου ανοικτών μαθημάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας στη «Λαμπηδόνα»,

την Τετάρτη 18-11-2015, στις 8:30 μ.μ.,

η Φαίδρα Παπανελοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Αθηνών,
θα μιλήσει με θέμα

«Η Επιστημονική Επανάσταση: Η ανάδυση της νεότερης επιστήμης»

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

1η Συνάντηση του Κοινωνικού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 15/11, και ώρα 11 π.μ. με 2 μ.μ. θα διεξαχθεί στην Λαμπηδόνα, στον Βύρωνα, η πρώτη παράδοση του κοινωνικού πανεπιστημίου, στην θεματική ενότητα «Γενική Ανθρωπολογία» με θέμα:

«Ανθρωπολογία, Αντικείμενο και Σκοπός». 

Εισηγητής θα είναι ο Σωτήρης Δημητρίου.

Oλόκληρη η εισήγηση του μαθήματος:
https://koinwnikopanepistimio.wordpress.com/


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
koinwnikopanepistimio@gmail.com

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση Ανταλλακτηρίου Σπόρων Βύρωνα

Το Ανταλλακτήριο Σπόρων Βύρωνα «Τα Σπόρια» σας περιμένει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 1 το μεσημέρι στην τακτική μας μηνιαία συνάντηση στη Λαμπηδόνα (Άλσος Αγίας Τριάδας).


Θα μοιραστούν σπόροι από παραδοσιακές ποικιλίες που σπέρνονται αυτήν την εποχή όπως μαρούλι, καρότο, αρακά, μπίζι, ραπανάκι, κουκιά, ρόκα, μαϊντανό, σέλινο, σπανάκι, πατζάρι, σέσκουλο, αντίδι, πράσο, κρεμμυδάκι κ.ά.Ελάτε να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και τεχνικές σχετικά με τις καλλιέργειες και τη διατήρηση των σπόρων, αλλά και να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις για τη δημιουργία δημοτικού λαχανόκηπου και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Βύρωνα.Σπόροι από παραδοσιακά είδη που καταφέρατε να διατηρήσετε είναι πάντα ευπρόσδεκτοι.Ανταλλακτήριο Σπόρων Βύρωνα «Τα Σπόρια»

Email επικοινωνίας: sporoi.la@gmail.com

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Προβολή της ταινίας "Welcome"

Η ομάδα κινηματογραφικών προβολών σας καλεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21:00 στην προβολή της ταινίας "Welcome" του Γάλλου σκηνοθέτη Philippe Lioret.
Λίγα λόγια για την ταινία

Βρισκόμαστε στη γαλλική πόλη Calais, το βορειότερο σημείο της χώρας, που 22 μόνο μίλια νερού τη χωρίζουν από την Αγγλία. Η πόλη αυτή αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο σημείο καθότι ένας μεγάλος όγκος παράνομων μεταναστών 'περιμένει τη σειρά του' να περάσει λαθραία στη Μεγάλη Βρετανία ελπίζοντας πάντα για ένα καλύτερο μέλλον στην απέναντι όχθη της Μάγχης. Ένας από αυτούς είναι και ο 17χρονος Κούρδος Bilal (Firat Ayverdi) που περπάτησε 4.000 χιλιόμετρα, περνώντας από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη με σκοπό να περάσει στην Αγγλία για να συναντήσει την αγαπημένη του Mina (Derya Ayverdi), διαδικασία που στα εφηβικά του μάτια φαντάζει εύκολη. Όταν όμως θα προσπαθήσει να περάσει παράνομα στη Βρετανία πληρώνοντας 500 ευρώ σε κάποιο δουλέμπορο, τα όνειρά του τερματίζονται απότομα.

Ο Bilal αν και έρχεται αντιμέτωπος με τη γαλλική γραφειοκρατία και δικαιοσύνη δε το βάζει κάτω... Αγναντεύοντας τη Μάγχη συνειδητοποιεί ότι οι ακτές τις Βρετανίας είναι τόσο κοντά που καταπιάνεται μένα νέο σχέδιο... να τη διασχίσει κολυμπώντας. Αρχίζει τότε να συχνάζει στο τοπικό κολυμβητήριο της πόλης, για να προπονηθεί, όπου συναντά και αποκτά φιλικές σχέσεις με τον 40άρη Simon (Vincent Lindon), πρωταθλητή και προπονητή στο κολυμβητήριο, ο οποίος βιώνοντας τη δική του μοναξιά λόγω του πρόσφατου διαζυγίου του με τη Marion (Audrey Dana) συγκινείται από τον πόθο του νεαρού παιδιού να ανταμώσει τον έρωτά του και αποφασίζει να τον βοηθήσει. Καθημερινά λοιπόν τον προπονεί αψηφώντας το νόμο και βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την κοινωνική του θέση.

Το trailer της ταινίας 

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

Θεατρική Παράσταση "Ο Κύκλος των "μάταιων" πράξεων"

Το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα πείρα(γ)μα παρουσιάζει το Σάββατο 14 Νοέμβρη στις 20.30 την θεατρική παράσταση "Ο Κύκλος των "μάταιων" πράξεων".

«Μη στέκεσαι στον τάφο μου και κλαις

Δεν είμαι εκεί... Δεν κοιμάμαι...»

(στίχοι των Απάτσι)Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ του ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑΔεν πενθούμε... Επαναστατούμε...

Η νέα πολιτική παράσταση ιστορικής μνήμης από την ομάδα πείρα(γ)μα.Η ζωή και ο θάνατος του Ναπολέοντα Σουκατζίδη επί σκηνής...Μία παράσταση αξιοπρέπειας και αντίστασης από το χτες για το σήμερα...


Στη σκηνή εμφανίζεται ένας νεκρός που φέρει μαζί του τη βαλίτσα της μνήμης... Της μνήμης εκείνης που οι κρατούντες πάντα θέλουν με βία να σβηστεί, μιας ιστορίας που όταν δεν μπορεί να αποσιωποιηθεί διδάσκεται ανάποδα, συκοφαντώντας ως «μάταιες» τις πράξεις αντίστασης, τις μικρές και τις μεγάλες...


Είναι ο μικρασιάτης και ακροναυπλιώτης αγωνιστής Ναπολέοντας Σουκατζίδης...  Ένας από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές  από τους Γερμανούς  (με τις ευλογίες πάντα των Ελλήνων φασιστών), στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944... Με τη σοφία, το άγρυπνο μάτι και την απέραντη τρυφερότητα των νεκρών για τους ζωντανούς, επιμένει η ιστορία του και η ιστορία των συντρόφων του να μη σβηστεί, η  μνήμη να αποκατασταθεί. Και ξαναζεί για χάρη μας το τελευταίο του βράδυ στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου με όλες τις μνήμες του από τη σύντομη ζωή του... Γνωρίζει καλά ότι τον χρειαζόμαστε πάλι σήμερα ζωντανό μέσα μας  όπως και κάθε φορά που οι καιροί απαιτούν να αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας... Και μέσα στη βαρβαρότητα και τον εκφασισμό να επιμένουμε να οραματιζόμαστε έναν άλλο κόσμο ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας και δημοκρατίας... Ένας νεκρός που δε ζητάει το θρήνο μας αλλά που έρχεται να μας χαρίσει δύναμη από τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, όταν το συλλογικό ασυνείδητο καθίσταται συνειδητό...

Η παράσταση ακολουθεί το συγκλονιστικό οδοιπορικό του Ναπολέοντα Σουκατζίδη από την Προύσα που γεννήθηκε το 1909 έως και την εκτέλεσή του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, διαγράφοντας όλη την τραγική και συνάμα ηρωική διαδρομή της πατρίδας μας και της αριστεράς όπως έχει καταγραφεί στο ιστορικό μυθιστόρημα του Σπύρου Τζόκα Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ (εκδόσεις ΕΥΜΑΡΟΣ).  

Τη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγελική Κασόλα.  

Τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη ζωντανεύει επί σκηνής με ευαισθησία και τρυφερότητα ο Γιάννης Καρούνης και την αρραβωνιαστικιά του Χαρά Λιουδάκη – Κυπραίου η πάντα συγκινητική Ειρήνη Μελά. Τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Αλέξης Βάκης και τη σκηνογραφική-ενδυματολογική επιμέλεια η χαράκτρια Ευτυχία Ροδοπούλου. Τους φωτισμούς συλλογικά η ομάδα πείρα(γ)μα και τις φωτογραφίες της παράστασης η Χριστίνα Σαρλάμη.

Η παράσταση ξεκίνησε το δικό της οδοιπορικό από έναν αγαπημένο μας χώρο, «ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ» (Θ. Γεωμέτρου και Πυθέου, Ν. Κόσμος το Μάρτιο του 2015 έως το τέλος Μαϊου 2015.  Κατόπιν  μαζί και με την παράστασή μας για την αντάρτισσα της Ιταλικής Αντίστασης «Μάμμα Τόνι» των Φράνκα Ράμε/Ντάριο Φο συνέχισε να ταξιδεύει στις γειτονιές της Αθήνας αλλά και σε μαρτυρικά χωριά και τόπους αντίστασης της Κρήτης στην καλοκαιρινή της περιοδεία.


To ιστορικό μυθιστόρημα του Σπύρου Τζόκα πάνω στη ζωή και το θάνατο του μικρασιάτη αγωνιστή Ναπολέοντα Σουκατζίδη " Ο Κύκλος των "μάταιων" πράξεων" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΥΜΑΡΟΣ.Η ομάδα πείρα(γ)μα, από τη γέννησή της το 2008 μέχρι και σήμερα επιμένει να επιβιώνει ως ανεξάρτητη, αυτοχρηματοδοτούμενη, συλλογική και συνεργατική επαγγελματική θεατρική ομάδα έχοντας μέχρι τώρα στο ιστορικό της 8 παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Επιμένει να κάνει ένα λαϊκό, διαδραστικό και πολιτικό θέατρο καταργώντας τον 4ο τοίχο της σκηνής που βασίζεται πάνω στην τέχνη του ηθοποιού και της επίκοινωνίας του με το κοινό. Επιμένει ότι μέγιστος σκοπός της είναι η εμψύχωση των θεατών της αλλά και των ανθρώπων που συμμετέχουν στα εργαστήρια και τις παράλληλες δράσεις της. Ότι η θέση της θεατρικής τέχνης είναι μέσα στην κοινωνία κι αναζητά διαρκώς τρόπους ώστε αυτός ο διάλογος να έχει διάρκεια και να παράγει κοινές δράσεις... 


Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αγγελική Κασόλα 
Μουσική επιμέλεια: Αλέξης Βάκης 
Σκηνογραφική/Ενδυματολογική Επιμέλεια: Ευτυχία Ροδοπούλου

Φωτισμοί: ομάδα πείρα(γ)μα
Φωτογράφιση – Υπέυθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Σαρλάμη

Στο ρόλο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη ο Γιάννης Καρούνης
Χαρά
Λιουδάκη – Κυπραίου: η Ειρήνη Μελά


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 1 ώρα και 15 λεπτά

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 6939 669 218