Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

4η συνάντηση Κοινωνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Την Κυριακή 6/12 στις 11 π.μ. θα δοθεί η πρώτη παράδοση στην ενότητα «Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου». Η εισήγηση θα είναι προφορική. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά της σημεία:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Η επιστήμη της Ανθρωπολογίας

Εισηγητής: Πάρης Ποτηρόπουλος

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 
  • Ο ρόλος της μεθοδολογίας στην επιστήμη και ειδικότερα στις κοινωνικές – ανθρωπιστικές επιστήμες.
  • Κατηγοριοποίηση των μεθόδων έρευνας:
  • Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες,
  • Χαρακτηριστικά ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών
  • Θετικά και αρνητικά στοιχεία
  • Η χρήση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στη μελέτη κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων και ποιοτήτων. Οι απαντήσεις στα «πως» και τα «γιατί» των κοινωνικών σχέσεων, διαδικασιών, δομών και λειτουργιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου